โครงการปลูกยางพารา

โครงการปลูกยางพาราในโรงเรียน ซึ่งดำเนินการปลูกไปแล้ว ในวัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน  2555  ที่ผ่านมา เป็นการอนุรักษ์พันธ์พืชในโรงเรียนและยังอนุรักษ์ธรรมชาติไปในตัว

............................................................................................................................................................................................
วันที่ : 2012-06-12
: หัวข้อข่าวสาร :
วันไหว้ครู
................................................................................................
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
................................................................................................
จัดงานวันแม่
................................................................................................
เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน
................................................................................................
นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมวันไหว้ครู
................................................................................................
ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
................................................................................................
ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่น
................................................................................................
แข่งกีฬานักเรียนกลุ่มบึงกาฬวิศิษฐ์
................................................................................................
ผู้ใจดีเลี้ยงอาหาร นักเรียน ก่อนปิดภาคเรียน
................................................................................................
ประเมินโรงเรียนคุณภาพ รอบที่ 1
................................................................................................
สร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียน
................................................................................................
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
................................................................................................
พิธีไหว้ครูของโรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา"
................................................................................................
ร่วมงานวันวิสาขบูชา
................................................................................................
ผ้าป่าศิษย์เก่าและชุมชน 14 เมษายน 2556
................................................................................................
เข้าค่ายอบรมต้านยาเสพติด
................................................................................................
ธนาคารทหารไทยมอบคอมพิวเตอร์
................................................................................................
ร่วมงานศิลปหัตถกรรมวิชาการนักเรียน
................................................................................................
ท่านผู้การ นรข. มอบคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์กีฬา
................................................................................................
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
................................................................................................
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
................................................................................................
โครงการปลูกยางพารา
................................................................................................
รับสมัครเลือกตั้งสภานักเรียน
................................................................................................